Ukraina upphäver licenser för tre ”rysk-kontrollerade” operatörer

KRAIL fattade beslutet att upphäva operatörernas tillstånd att bedriva verksamhet i Ukraina vid sitt ordinarie möte.

Enligt uppgifter från Ukrainas säkerhetstjänst och den nationella polisen i Kiev hade de berörda enheterna lämnat felaktiga uppgifter i sina handlingar.

Dokumenten gällde det avsnitt där licensinnehavaren förväntades bevisa att den ”inte agerade i intresset av invånare i utländska länder som utför väpnade angrepp mot Ukraina och/eller vars handlingar skapar förutsättningar för uppkomsten av en militär konflikt och användning av militärt våld mot Ukraina och/eller fastställer att det finns en sådan kontroll över spelarrangörernas verksamhet”.

Ovanstående kriterier infördes som en del av Ukrainas lag från 2020 för att legalisera olika former av spel, med den klausul som då hänvisade till den ryska annekteringen av Krim.

Detta innebär att ukrainska myndigheter på ett tillfredsställande sätt hade bevisat att de personer som låg bakom spelverksamheten hade kopplingar till eller var bosatta i Ryska federationen.

Rysslandsanknutna enheter på Ukrainas spelmarknad

Softswiss VD om behovet av att stödja Ukraina

KRAILCHEFEN OLENA VODOLASHKO SÄGER ATT ISOLERINGEN AV RYSSLAND ÄR EN NYCKELPRIORITERING
Licensinnehavarna i fråga var nätcasinooperatörerna Joker LLC, Play Fan Investment LLC och Alphagime LLC. Tillsynsmyndigheten återkallade också en andra Play Fan-licens, som hade gjort det möjligt för operatören att erbjuda sportspel.

Tillsynsmyndigheten betonade att kopplingar mellan operatörer och ryska personer skulle vara en grund för att dra in en licens.

”KRAIL betonar behovet av att strikt följa bestämmelserna i Ukrainas nuvarande lagstiftning, det otillåtna i att ha några band mellan arrangörer av spel om pengar och stater som utför väpnad aggression mot Ukraina”, uppgav organet.

Efter Rysslands invasion i februari har KRAIL:s ledare förklarat att ”isolering av Ryssland från spelområdet” är den viktigaste prioriteringen för kommissionen.

Skrivit av ps2reality.net

© 2024 Ps2Reality